News

รีบเลย มาเก๊ารับสมัคร แรงงานไทย 46 ตำแหน่ง สวัสดิการดีเวอร์ เงินเดือนสูงสุด 8.5 หมื่น

รีบเลย มาเก๊ารับสมัคร แรงงานไทย 46 ตำแหน่ง สวัสดิการดีเวอร์ อาหาร-ค่าที่พัก เงินเดือนสูงสุด 8.5 หมื่น สมัครถึง 22 พ.ค.นี้ ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.67 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งข่าวดี สำหรับแรงงานคนไทยที่ต้องการไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise Limited ซึ่งประกอบกิจการสถานคาสิโน ร้านอาหาร และโรงแรม ตั้งอยู่ที่ MGM MACAU Building, Avenida Dr. Sun Yat Sen, N.1101, NAPE, Macau จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 46 อัตรา

ได้แก่ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม วีไอพี พนักงานยกกระเป๋า บัตเลอร์ พนักงานต้อนรับ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า วีไอพี และพนักงานบริการลูกค้า เงินเดือนอยู่ระหว่าง 53,469 – 85,916 บาท โดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ เมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาจ้าง ช่วยจ่ายค่าที่พักเดือนละ 500 เหรียญมาเก๊า จัดอาหารให้ในช่วงเวลาทำงาน มีค่าล่วงเวลา และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊า

นายคารม กล่าวว่า สำหรับผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 พ.ค.67 ตลอด 24 ชม. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับตำแหน่งงานและคุณสมบัติ ที่นายจ้างแจ้งความต้องการมี 7 ตำแหน่ง ดังนี้

1.พนักงานบริการลูกค้า จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 18,800 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 85,916 บาท อายุระหว่าง 22 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สามารถพูดภาษาจีนกลางได้ดี ทำงานเป็นกะได้ โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด การขาย

2.บัตเลอร์ จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 17,500 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 79,975 บาท อายุระหว่าง 22 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สามารถพูดภาษาจีนกลางได้ ทำงานเป็นกะได้ โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีความรู้ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการทำความสะอาดบ้าน

3.พนักงานต้อนรับ จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 17,500 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 79,975 บาท อายุระหว่าง 22 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ทำงานเป็นกะได้ โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์บริการลูกค้า 1 ปีขึ้นไป

16,600 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 75,862 บาท อายุระหว่าง 22 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถพูดภาษาจีนได้ ทำงานเป็นกะได้ โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม

5.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า วีไอพี จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 16,500 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 75,405 บาท อายุระหว่าง 22 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถพูดภาษาจีนได้คล่อง ทำงานเป็นกะได้ โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

6.พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,200 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 55,754 บาท อายุระหว่าง 22 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถพูดภาษาจีนกลางได้ ทำงานเป็นกะได้ โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ทำงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม

7.พนักงานยกกระเป๋า จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,700 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 53,469 บาท อายุระหว่าง 22 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป สามารถพูดภาษาจีนกลางได้ ทำงานเป็นกะได้ โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้า

“การรับสมัครครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งคนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 4,000 บาท

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ กำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” หรือ Facebook : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” นายคารม กล่าว

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *