News

สปอร์ตไลท์ส่องสว่าง “3 ราศี” ช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉา

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ขอเตือนเลย 3 ราศีช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉา สปอร์ตไลท์ส่องสว่างจ้า ความสำเร็จอาจไปข้ามหน้าข้ามตาจนมีคนแซะ ตาลุกเป็นไฟ การงานอยู่ในจุดแห่งการก้าวหน้าได้ดิบได้ดี ได้รับโอกาสใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต มีราศีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง 3 ราศี ช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉา

3 ราศีช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉา ได้แก่

ราศีธนู 16 ธันวาคม – 14 มกราคม
ราศีกันย์ 17 กันยายน – 17 ตุลาคม
ราศีเมษ 14 เมษายน – 14 พฤษภาคม

ดวงด้านการงานอยู่ในจุดแห่งการก้าวหน้าได้ดิบได้ดี ได้รับโอกาสใหม่ ๆ สปอร์ตไลท์ส่องสว่าง โปรโมทสู่จุดที่ดีขึ้น อาจไปข้ามหน้าข้ามตาคนบางกลุ่มที่ไม่ยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่น การถูกจิกกัด แซะ ตาลุกเป็นไฟ มีให้เห็น

สปอร์ตไลท์ส่องสว่าง 3 ราศี ช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉา

ราศีธนู เป็นราศีที่ 9 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีพิจิกกับราศีมกร มีสัญลักษณ์เป็นเซนทอร์กำลังยิงธนู ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีธนูนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม

ราศีกันย์ เป็นราศีที่ 6 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีสิงห์กับราศีตุล มีสัญลักษณ์เป็นหญิงพรหมจรรย์ ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกันย์นั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 23 กันยายน ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม

สปอร์ตไลท์ส่องสว่าง 3 ราศี ช่วงนี้ได้ดีจนมีคนอิจฉา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *