News

‘สส. กัณวีร์’ เผย ‘ชลน่าน’ โทรหาแล้ว ยันไม่ตระบัดสัตย์ ไม่ร่วมสืบทอดเผด็จการ ยินดีค้านให้สุดซอย

ยันไม่ตระบัดสัตย์!
‘สส. กัณวีร์’ เผย ‘ชลน่าน’ โทรหาแล้ว ชี้ไม่ร่วมสืบทอดเผด็จการ ยินดีค้านให้สุดซอย

นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคเป็นธรรม โพสต์เฟซบุ๊กหลังเพื่อไทยแถลงขับก้าวไกลพ้นตั้งรัฐบาล เตรียมฉีก MOU ตั้งรัฐบาลขั้วใหม่ ระบุว่า
“ถ้าจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย ไม่สำเร็จ ผมยินดีเป็นฝ่ายค้าน จะค้านตลอดเลยครับ ค้านให้สุดซอยเลยครับ” ผมได้รับโทรศัพท์จาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

 

เพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แจ้งผลการประชุมระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล
แล้วครับ สรุปว่า พรรคเพื่อไทย ไม่สามารถรวบรวมเสียง สส.และ สว. ได้เพิ่มมากขึ้น ถ้ายังมีพรรคก้าวไกลอยู่ และพรรคก้าวไกลไม่สามารถลดเพดานในการแก้ไขมาตรา 112 ได้

และต้องให้แต่ละพรรคใช้ดุลยพินิจในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ทำให้ 8 พรรคร่วมจะไม่มีการพูดคุยกันแล้ว “จุดยืนของผมและพรรค
เป็นธรรม ต้องยึดมั่นในอุดมการณ์และคำสัตย์ที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน เราไม่สามารถจะตระบัดสัตย์ได้ เราอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้า แต่ต้องยึดมั่นใจหลักการและอุดมการณ์

ที่ให้ไว้กับประชาชน ผมอยากเห็นประชาชนต้องเดินหน้า เราต้องเดินต่อไปตามอุดมการณ์ระบอบประชาธิปไตย” ผมยืนยันกับผู้สื่อข่าวที่โทรมาสอบถามด้วยว่ส หากพรรคเพื่อไทย
เข้าร่วมกับพรรคอื่นที่สืบทอดอำนาจเผด็จการ พรรคเป็นธรรมยืนยันว่าคงไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยได้ เพราะจะร่วมกับพรรคที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยจริงๆ

“เรายังยึดมั่นมติมหาชน เป็นแหล่งที่มาที่เดียวในการสถาปนาอำนาจรัฐ เมื่อมติมหาชนผ่านการเลือกตั้งส่วนใหญ่มอบให้พรรคก้าวไกล ถ้าต้องคืนอำนาจให้กับเผด็จการ
เราไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะให้เราไปร่วมสืบทอดอำนาจให้เผด็จการเราคงไม่ทำครับ” ถ้าไม่มีพรรคลุงมาร่วม แล้วอยู่บนสมมติฐานของ 8 พรรค มีมติให้ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี

ให้พรรคเพื่อไทย เพื่อปิดสวิตซ์ ส.ว. ซึ่งแม้การปิดสวิตซ์ สว.เป็นสิ่งที่ดีก็ต้องขอให้ออกมาจากมติของ 8 พรรค “ส่วนตัวผมยังยืนยันที่อยากเห็น 8 พรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตย
จับมือกันให้แน่น ไม่เอาอำนาจเผด็จการกลับมา ประชาชนสามารถจะมีอำนาจกลับคืนมาได้” ผมบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่า ได้แจ้งผลหารือระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล

ต่อกรรมการบริหารพรรคเป็นธรรมทราบแล้ว ตนเองและพรรคยังมีจุดยืนเดิมต่อระบบอบประชาธิปไตย ซึ่งในที่สุด หากพรรคก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้าน ตนเองก็พร้อมเป็นฝ่ายค้าน
ตามที่เคยประกาศไว้ “สมการของพรรคเป็นธรรมเราง่าย ตรงชัด สั้นกระชับ ต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง เอาประชาชนเป็นใหญ่ ให้ประชาชนเดินหน้า

เราจะไม่ร่วมกับพรรคที่สืบทอดอำนาจเผด็จการ”ผมยืนยันว่า ไม่เสียดายที่ 8 พรรคร่วมต้องแยกทางกัน แต่เสียดายมากกว่าที่ไม่สามารถเดินตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยได้ ไม่เสียดาย


เลยที่ไม่ได้ต้องเข้าร่วมกับพวกลุงต่างๆแล้วทำให้อำนาจเผด็จการกลับคืนมา เราไม่เสียดายที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาล และยินดีเป็นฝ่ายค้าน “ยินดีครับยินดีเป็นฝ่ายค้าน จะค้านตลอดเลยครับ

ค้านให้สุดซอยเลยครับ” สุดท้ายผมจะขอใช้เอกสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรี 1 เสียงของ สส.พรรคเป็นธรรม มาจากประชาชน ก็จะโหวตตามมติของประชาชน และขอให้กำลังใจ
พรรคก้าวไกล ที่สุดท้ายหากต้องไปเป็นฝ่ายค้าน จะไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกัน แต่ยังคาดหวังที่จะเห็นการต่อสู้จนถึงที่สุดเพื่อรักษาอำนาจของประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *