News

‘เศรษฐา’ ยันจะดัน ‘พิธา’ เป็นนายกฯจนสุดทาง

ไม่คิดแย่งที่นั่งนายกฯ
‘เศรษฐา’ ยัน ‘เพื่อไทย’ จะดัน ‘พิธา’ จนสุดทาง

นายเศรษฐา กล่าวว่า ต้องเร่งมาตรการต่างๆ เพราะหากเป็นรัฐบาลได้ดูแลในกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย ก็จะเร่งผลักดันมาตรการต่างๆ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรก

 

ต้องระงับความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เลือกตั้งจบสองเดือนแต่ยังไม่ได้นายกฯ ประชาชนมีความเอือมระอา

เมื่อถามว่า การที่กลุ่มสนับสนุน นายพิธา ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในตอนนี้ กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีควรจะเร่งเดินหน้าต่อไปจากนี้หรือไม่

 

นายเศรษฐา กล่าวว่า ตนเองไม่ได้ติดตามว่าคาร์ม็อบจะมีคนมาร่วมมากหรือน้อย พรรคร่วมจะมีการประชุมในวันที่ 17 ก.ค.คงจะมีข้อสรุปได้อย่างชัดเจน ส่วนตัวขอยืนยันว่าเราอยู่ใน 8 พรรคร่วมที่สนับสนุนนายพิธาจนสุดทาง

เมื่อถามว่า รู้สึกหงุดหงิดหรือไม่เมื่อมีคนเสนอชื่อเป็นนายกฯ นายเศรษฐา กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจแต่หงุดหงิด ตนเองไม่เคยพูด ไม่เคยกล่าวถึงอะไรเลย
เจอนักข่าวประจำไม่เคยหลบหรือซ่อน ใครมีอะไรก็ถามตนเองได้ตลอด ยืนยันว่าไม่เคยพูด ต้องให้เกียรติ 8 พรรคร่วมและพรรคก้าวไกล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *