News

‘วิบากกรรม’ของคนที่เกิดในแต่ละวันและวิธีการแก้ไข

การแก้ไขวิบากกรรมทุกชนิดนั้นก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า กรรมนั้นไม่สามารถลบล้างไปได้ ไม่ว่า กรรมดี หรือกรรมชั่ ว แต่เราก็สามารถให้กรรมดีได้ ส่งผลเร็วและมาก่อน ในขณะที่ มีวิธีให้กรรมชั่ วส่งผลช้าลง หรือแผ่วกำลังเบาบางลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า กรรมเหล่านั้นได้ถูกลบหายไป ดังนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่า เนื้อหาการแก้กรรมนั้นเป็นแนวทาง ในแบบ พิธีกรรม ควรปฏิบัติในแบบที่ควรทำ ด้วยอาการน้อมจิตให้อ่อนโยนลง ขอเพียงจิตอ่อนโยนลง การขอขมาใดแก่ใครนั้นย่อมเกิດผล หากมีความลังเลสงสัย ก็จงทำอย่างมีสติ ใช้วิจารณญาณในการฟังและการดูอย่างมีสติด้วย

วิบากกรรมของคนที่เกิດวันอาทิตย์และการแก้ไข

วิบากกรรมที่ติดตัวคนที่เกิດวันอาทิตย์อยู่นั้น มักจะทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้น ในช่วงวัยเด็กอาจจะเกิດความลำบากบ้าง และเมื่อโตขึ้นนั้นก็ยังเจอกับปัญหาในเ รื่ อ งเกี่ยวข้องกับบริวารอีก จึงทำให้เหตุที่มานั้น เกี่ยวข้องกันกับเ รื่ อ งเงินทองเสียอีกด้วย เป็นคนที่ชอบเชื่อคนง่าย และไว้ใจคน ทั้งยังเป็นคนกตัญญูกับผู้ที่ให้การช่วยเหลือตนเองอีกด้วย ในเกณฑ์ด ว งท่าน เคยสังเกตไหมว่า ท่านจะต้องเจอปัญหากับเ รื่ อ งของคนอื่นอยู่เสมอ ท่านช่วยใครไปก็ตาม คนนั้นมักที่จะต้องสร้างปัญหาให้ท่านเสมอ เวลาช่วยแล้วเขาก็จะมองไม่เห็นความดี ของท่านเลย

การแก้ไขวิบากกรรม ของคนที่เกิດในวันอาทิตย์

-พย าย ามทำบุญอุทิศส่วนกุศล ในทุกวันเกิດ ให้ผู้ที่เคยล่วงเกินกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ เพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับกุศลและให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

– หากยังมีคนที่เคยล่วงเกินแล้วยังมีชีวิตอยู่ ให้หาเงินไปคืนเขาและขอให้เขาอโหสิกรรมให้ เพื่อชีวิตของเราจะได้ดีขึ้น

– ตักบาตร ในทุกวันโกนอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้ได้รับกุศล และเปิดทางให้ชีวิตดีขึ้น

– ทำกุศลกับผู้มีพระคุณและช่วยคนไว้ เพื่อย ามเวลาที่เราทุกข์ย ากจะได้มีคนมาเหลียวแล และดูแลเราบ้าง

– สวดมนต์ทุกวันเกิດ และแผ่เมตตาให้กับเจ้ากร รมนายเวรให้ได้รับบุญกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

วิบากกรรมของคนที่เกิດในวันจันทร์และการแก้ไข

คนที่เกิດวันจันทร์นั้นมีกรรมด้านความรักมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน บางท่านอาจจะได้พบคู่แท้ย ากมาก บางท่านที่ได้คู่แล้วมักที่จะต้องแอบซ่อนเปิดเผยไม่ได้ บางท่านก็ได้ในแบบที่อายุแตกต่างกันอย่างมาก นั่นก็คือกรรมที่ส่งผลให้ความรักไม่เกิດผลตามสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้ สังเกตได้จากกรรมที่เกิດขึ้น ในช่วงเวลาหนึ่งนั้นคุณจะพบได้ว่า ทำไมเราเกิດมาจึงไร้คู่ มีคู่แต่อายุแตกต่างกันมาก จนบางท่านเกิດมาแล้วมีคู่ย าก สาเหตุมาจากบุญกรรมที่ว่าในอดีตนั้น เป็นผู้ที่สร้างกรรมดีมาตลอด และในปัจจุบันจึงยังไม่มีคู่ คือคู่ของท่านอาจจะสร้างปัญหา เลยทำให้บารมีคู่ของท่านนั้นไปไม่ถึงกัน

แต่ทำไมบางท่านนั้นจึงต้องมีคู่แบบหลบซ่อนไม่สามารถบอกกล่าวเล่าเ รื่ อ งให้กับผู้ใดได้ฟังได้รู้เลย นั่นเพราะว่าอดีตของท่านนั้น เคยทำให้ครอบครัวต้องเสียใจ ปัจจุบันนั้นจึงมักจะต้องพบเจอกับเ รื่ อ งกรรมของความรัก และ อีกอย่างก็คือท่านนั้นทำบุญด้วยดอกไม้ที่มีตำหนิ และดอกไม้ที่ไม่สด ไม่หอมก็เจอกรรมนี้เสมอ ที่เขามักจะชอบเรียกกันเล่น ว่าอย่าทำบุญด้วยดอกไม้ที่เหี่ย วนั่นแหละ เวลาที่เราจะทำบุญเมื่อใดให้ใช้ดอกไม้สดสวยเสมอ และพย ามทำบุญบ่อยแล้วเอ่ยถึงชื่อคู่ของท่านจะทำให้ในการพบเจอคู่นั้นเป็นไปอย่างที่ใจท่านนึก

การแก้ไขวิบากกรรม ของคนที่เกิດวันจันทร์

– นิมนต์พระเลี้ยงทำบุญบ้าน หรือวันเกิດ โดยสวดชะยันโต ขอพร ประพรมน้ำมนต์ให้กับครอบครัวของท่านเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข และถวายสังฆทานสวดอุทิศบุญกุศลให้ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้อโหสิกรรมและช่วยให้ครอบครัวของท่านอยู่เย็นเป็นสุข

– ถวายผ้าบังสุกุลอุทิศให้กับบรรพบุรุษให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขหรือทำบุญให้บรรพบุรุษให้ได้รับบุญกุศล

– เคยบอกรักสามีหรือภรรย าและลูกบ้างไหม ถ้าไม่เคยทำก็ให้ลองดู จะทำให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นว่าเรารัก

– สวดมนต์ทุกวันเกิດตนเอง ขอพรให้เทพประจำตัวให้คุ้มครองให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

– กราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วย อาหารคาวหวาน แก่พระภูมิเจ้าที่ให้ได้รับและขอพรให้อำนวยโชคลาภความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิດกับครอบครัวของท่าน

วิบากกรรมของคนที่เกิດอังคารและการแก้ไข

กรรมที่ติดตัวของคนที่เกิດวันอังคารนั้นคือ มักจะโดนคนอื่นเอาเปรียบอยู่เสมอ เพราะเป็นคนที่สบาย ยังไงก็ได้ ส่วนมากมักจะทำคุณกับคนไม่ขึ้น โดนใส่ร้ ายแบบไม่ต้องถาม เพราะคนส่วนใหญ่เห็นการแสดงออกของคนที่เกิດวันอังคารในเ รื่ อ งวาจา และอารมณ์ร้อน ก็จะเอามา ตั ดสินคนที่เกิດวันนี้ทั้ง ที่คุณเองเป็นคนที่ตรง และจริงใจ แต่ถ้าไม่พอใจหรือน้อยใจแล้วมักจะไม่เอาอะไรเลย งานที่ทำมักจะมาแบบกะทันหันจากงานที่ได้รับผิดชอบ

คนที่เกิດวันอังคารนั้นเวลาทำอะไรก็ตาม มักจะเป็นคนที่โดนนึกถึงในอันดับหลังโดยตลอด และมักจะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนัก หรืออาจเป็นเพราะวิบากกรรมที่เกิດจากการโดนแพ่งเล็ง และการโดนเอาเปรียบอยู่แล้ว มักจะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ และจะเกิດการท้อแท้ เ บื่ อหน่ายง่าย เงินทองมักจะผ่านมือคือผ่านไปแล้วผ่านไปเลย โดนหยิบยืมเงินแล้วมักจะไม่ค่อยได้คืน กรรมนี้ส่งผลให้มักจะมีคดีความ ไม่อยู่ติดที่ต้องเหนื่อยหน่อย และดิ้นรนเสมอ มีความรักก็มักจะต้องเป็นทุกข์ เรียกได้ว่าแบกรับภาระที่ใหญ่เกินตัว

การแก้ไขจากวิบากกรรม ของคนที่เกิດวันอังคาร

– หมั่นทำบุญโดย ให้ทานกับบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว และหมั่นชักชวนบุคคลอื่นให้มาทำบุญร่วมกัน

เกิດชาติหน้าฉันใดก็จะมีบริวารมากมาย

– ให้ร่วมทำบุญในด้านการบวชนาคห มู่หรือการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน จะทำให้พ้นทุกข์และมีบริวารที่ดีที่อยู่ในศีลธรรม

– หมั่นกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

วิบากกรรมของคนที่เกิດวันพุธกลางวันและการแก้ไข

คนที่เกิດวันพุธกลางวันนั้น มีกรรมที่เกิດขึ้นมาจากการเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี จนบางครั้งก็ดีจนเกินไป ทำให้บางครั้งคนอยู่ใกล้อาจจะหลงเสน่ห์ให้กับการพูดเหมือนว่าให้ความหวังกับคนใกล้ชิดก็ได้ จนเป็นการเกิດความรัก และเกิດการเสียใจได้เพราะท่านมีเสน่ห์เลยกลายเป็นเจ้าชู้โดยที่ไม่รู้ตัว จึงทำให้คนรอบข้างเสียใจ และบางครั้งก็มักที่จะพูดจาแบบขวานผ่าซากอีกด้วย จนคนอื่นเสียใจ ซึ่งบางทีท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลย เวลามีเ รื่ อ งที่ไม่สบอารมณ์อาจจะปึงปัง จึงต้องระมัดs ะวั งเ รื่ อ งอารมณ์ไว้ด้วย

วิบากกรรมที่ทำให้คนเกิດวันพุธกลายเป็นคนเจ้าชู้ หลายใจ เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ เป็นคนที่ขี้เ บื่ อง่าย ทนได้ไม่นาน คนเกิດวันพุธกลางวันนั้น วิบากกรรมมักจะมีอุปสรรคแต่จะน้อยกว่าคนที่เกิດวันพุธกลางคืน แต่วิบากกรรมของคนเกิດวันพุธกลางวันนั้น ต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตนลงบ้าง เพราะความเจ้าชู้นั้นหละที่ส่งผลให้เกิດการไม่สมหวังในความรักได้ และเป็นวิบากกรรมที่ทำให้ชีวิตต้องของท่านต้องเหนื่อ ยอยู่ตลอดเวลา

การแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิດวันพุธกลางวัน ( กลางวันและกลางคืนแก้แบบเดียวกัน )

– ทำบุญถวายสังฆทานสด ในวันเกิດของตนเอง เดือนละครั้ง เพื่ออุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ตามมาเพื่อให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมให้แก่กัน

– ถือศีล 5 ให้ได้โดยภายใน 1 ปี ทำให้ได้ 1 เดือน จะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้น

– ถวายธงคู่ เพื่ออ ธิษฐ านจิตขอให้มีชีวิตคู่ที่ดีขึ้น

– ถ้าเป็นไปได้ให้บวชชีพราหมณ์ ปีละ 1 ครั้งโดยบวชซัก 3 วัน เพื่ออุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้น

– ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานแต่ง เพื่อชีวิตของตนจะได้ดีขึ้น และสมหวัง สวดมนต์ขอพรในทุกวันเกิດ

วิบากกรรมของคนที่เกิດวันพุธกลางคืนและการแก้ไข

วิบากกรรมของคนที่เกิດวันพุธกลางคืนนั้นมักจะไม่ค่อยรอบคอบ ใช้เงินเก่ง และมักมีเ รื่ อ งให้ใช้จ่ายอยู่เสมอ ความคิดไม่ค่อยอยู่นิ่ง แต่ก็มีปัญญาที่ดีและมีไหวพริบที่ดีด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นแล้ว คนวันพุธกลางคืนบางคนเป็นคนที่พูดจามีเล่ห์เหลี่ยม เรียกได้ว่าฉลาดแกมโกง จนบางครั้งคนภายนอกที่ไม่รู้จักเราจะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่จริงใจ และก็มีบางคนที่เป็นเช่นนั้นจริง และคนที่มีนิ สั ยทางด้านลบนั้นยังชอบที่จะมีการพูดจาหลบเลี่ยง โกหกในบางโอกาส ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของตัวเอง

การแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิດวันพุธกลางคืนนั้นให้ไปดูการแก้ไขของวันพุธกลางวัน ( วันพุธกลางวันและกลางคืนอันเดียวกัน )

วิบากกรรมของคนที่เกิດวันพฤหัสบดีและการแก้ไข

วิบากกรรมของคนที่เกิດวันพฤหัสบดีนั้น มักจะปວดหัวข้างเดียวเสมอ แต่ก็ไม่ได้ปວดตลอดเวลา เรียกได้ว่าเป็น หาย แล้วยังมีปัญหาที่ก ร ะ ดู กแขน ส่วนเ รื่ อ งต่อมาคือในบางครั้งมักจะไม่ค่อยเข้ากับผู้ใหญ่ซักเท่าไหร่ มักจะชอบสอน และตำหนิคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัว บางครั้งคบกับใครแล้วเค้าก็มักจะไม่จริงใจกลับซักสักเท่าไหร่ ดีแต่ต่อหน้าเราเท่านั้นแหละ แต่พอลับหลังอาจจะโดนนิ น ท าอยู่ก็ได้ เนื่องจากมีกรรมเดิมติดมานั่น คือ เคยตำหนิพระเจ้าและผู้ที่ทำบุญมานั่นเอง

การแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิດวันพฤหัสบดี

– สร้างประตูวัด เพื่อป้องกันอันตร ายให้กับตนเอง ทำในวันเกิດของตนเองจะทำให้แคล้วคลาดจากอันต ร ายได้

– มีธรรมมะ หิริ โอตัปปะ ในจิตใจ

– สวดมนต์คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ ทุกวันเกิດโดยสวด 3 จบ

– ตักบาตรทุกวันเกิດ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรให้อโหสิกรรม

วิบากกรรมของคนที่เกิດวันศุกร์และการแก้ไข

คนที่เกิດวันศุกร์มักจะหาความสุขโดยแท้จริงไม่ได้ มีแต่ฉากหน้าที่แสดงให้ผู้คนเห็นเท่านั้น แต่ภายในลึกแล้ว อาจจะไม่มีความสุขกับชีวิตเลย ชอบอาสาแทนคนอื่น และชอบที่จะเห็นใจแก่คนอื่น เพราะกรรมที่แสดงผลมานั้นคือ คนที่ข า ดในสิ่งใดสิ่งนั้นเหมือนในช่วงที่ไม่มีคนคอยอุปถัมภ์ และจะได้ดีเพราะตัวเองขึ้นอยู่กับการแก้บุญ หรือแก้กรรมที่เกิດมา บางท่านแต่งงานใหม่บ่อย แต่บางท่านก็ไม่ได้แต่งงานหรือไม่มีคู่เลย รักใครแล้วมักจะไม่สมหวัง จะสังเกตได้จากกรรม คือ กรรมที่ท่านเคยหลอกคู่ของตัวเอง และไปแอบมีคนอื่น ปล่อยคู่ของตัวเองให้เดียวดายอยู่บ้านรอท่านจนเป็นทุกข์ใจ หลอกให้คู่รอคอยท่าน

หรืออีกประเภท คือ ให้ความหวังในเ รื่ อ งของความรักกับคนอื่น อีกแบบนั้นคือ รักแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ ทำให้เค้าทุกข์ทຮมานทางจิตใจมาก่อน คนเกิດวันนี้ต้องs ะวั งเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับความคิด ความรัก และการยึดติด ซึ่งจะเป็นตัวที่ทำลายความสุขของคุณเองได้อย่างมาก เกิດมามักจะกำพร้าบิดา หรือ อาภัพคนที่จะมาอุปถัมภ์ และชอบคิดมากกับเ รื่ อ งเล็กน้อย คิดถึงแต่เ รื่ อ งเก่า อยู่เสมอ การใช้จ่ายถ้ามีอยู่แล้วก็จะอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าใกล้หมดแล้วหล่ะก็ จะหาวิธีการทุกรูปแบบ บางท่านหาเก่งแต่บางท่านก็ใช้เก่ง

การแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิດวันศุกร์

– ให้ตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่แย่งสามีหรือภรรย าของคนอื่น มาเป็นของตนเอง

– ถวายเทียนคู่ในวันเกิດตนเองปีละครั้ง เพื่อเสริมด ว งทางด้านชีวิตคู่ให้พบกับแสงสว่างในชีวิตคู่ โดยการอ ธิษฐ านขอพร

– ถวายสังฆทานในวันเกิດ เพื่อขอพรให้ได้สมหวังทางด้านชีวิตคู่ และอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและคู่ชีวิตที่เคยล่วงเกินกันไว้ทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติ เพื่อให้ได้รับกุศล และอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

– บริจาคทรัพย์ให้กับคู่แต่งงานในงานแต่งงานทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เขาสมหวังในความรัก และตนเองก็จะได้บุญต่อไปอีกด้วย

– ถ้ามีโอกาสได้ไกล่เกลี่ยให้คู่สามี-ภรรย า ที่กำลังทะเลาะกันจนเกือบจะแยกทางกัน ให้มารู้สึกดีต่อกันได้ จะได้บุญทางด้านธรรมทางด้านชีวิตคู่ของท่านเอง

วิบากกรรมของคนที่เกิດวันเสาร์และการแก้ไข

คนที่เกิດวันเสาร์นั้น มักจะคิดมากวิตกกังวล และต้องกำพร้าข า ดคนอุปถัมภ์ โดนคนอื่นเอาเปรียบอยู่เสมอ และต้องทุกข์ใจอยู่บ่อยครั้ง บางครั้งไม่มีความสุขสดชื่นสักเท่าไหร่นัก พอได้รักใครไปแล้วบางครั้งก็จะทำความเสียใจให้กับตัวเราเสมอ และบางครั้งทำดีก็ไม่เกิດผลใดเลย สังเกตว่าตอนเป็นเด็กนั้น มักที่จะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารัก ตอนกลางชีวิตบางครั้งจะมีเ รื่ อ งให้ต้องคิดมาก หรือรักใครแล้วมักจะรักฝังใจ นี่แหละคือกรรมเดิมที่เคยทำให้พ่อแม่ และคนที่คุณรักนั้นเสียใจ โดยได้ทำร้ ายจิตใจเขา เอาเปรียบเขา และเคยให้ร้ ายแก่ผู้ทำกุศลต่าง และไม่ดูแลพ่อแม่ที่แก่ในปัจจุบันเลยจึงต้องมาเป็นแบ บนี้

อย่างไรก็ตามให้หมั่นสร้างกุศล และหมั่นฝึกจิตสมาธินั้นจะดีกว่า เห็นผลไวกว่า ก็จะไม่เจอกรรมหนัก หัดทำบุญบ่อย เพื่อสร้างสมกุศล การทำบุญทุกครั้งให้กรวดน้ำ โดยให้เอ่ยชื่อ/นามสกุลก่อนเสมอ จากนั้นอุทิศบุญกุศลให้กับ เจ้ากรรมนายเวร เท่านี้ก็จะทำให้เราพ้นวิบากกรรมลงได้

การแก้ไขวิบากกรรม ของคนที่เกิດวันเสาร์

– จำเป็นที่จะต้องบวชชีพราหมณ์ เพราะเมื่อเกิດอีกภพจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะกุศลของการบวชนั้น คือการปฏิบัติธรรม ทำให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม และตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากยิ่งขึ้น

– ยึดหลักพรหมวิหาร 4 คือมี เมตตา กรุณ มุทิตา อุเบกขา จะทำให้ชีวิตนั้นมีความเมตตา และไม่ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบผู้คนที่ใกล้ชิด จะทำให้ชีวิตนั้นมีคนนับถือและพ้นจากความทุกข์

– นำหลวงพ่อโสธรไปสักการะไว้ที่บ้าน และสวดมนต์ขอพรเพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

ขอขอบคุณที่มาจาก :ท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *