News

หนุ่ม กรรชัย โพสต์ธรรมะเดือด ถ้ายังเป็นปุถุชน อย่าเที่ยวสั่งสอนคนอื่น

เรียกว่าออกมาสอนหลักธรรมกันให้รู้แจ้งแบบเดือดๆตามฉบับ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรชื่อดัง ที่ล่าสุดออกมาโพสต์ข้อความให้ผู้หลงผิดได้เห็นธรรมอย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดว่า…ในการสั่งสอนหรือถ่ายทอดธรรมะให้บุคคลอื่น ผู้ตั้งตนเป็นครูอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ เป็นผู้ได้เปรียญธรรมหรือศึกษาปฏิบัติธรรมจนเป็นผู้ข้ามโคตรจากปุถุชนเป็นอริยะ

หนุ่ม กรรชัย โพสต์ธรรมะเดือด ถ้ายังเป็นปุถุชน อย่าเที่ยวสั่งสอนคนอื่น

บุคคลอย่างชอบขั้นโสดาบัน มีคุณธรรมวิเศษในใจ มีดวงตาเห็นธรรมรู้เห็นอยู่ในแนวทางแห่งพระนิพพาน มีมรรคองค์ 8 เป็นปฏิปทาในตนแล้วจึงค่อยสามารถให้การอบรมสั่งสอนปุถุชนผู้ยังมีปัญญามืดบอดแต่มีศรัทธาได้

หนุ่ม กรรชัย โพสต์ธรรมะเดือด ถ้ายังเป็นปุถุชน อย่าเที่ยวสั่งสอนคนอื่น

“เพราะคนที่ยังเป็นปุถุชนและยังไม่ได้เปรียญธรรมหากเที่ยวไปสั่งสอนคนอื่น ก็เท่ากับคนตาบอดเดินจูงคนตาบอดไป ย่อมจะไม่สามารถถึงจุดหมายตามที่ปรารถนาได้ แต่กลับต้องประสบกับทุกข์และคลาดเคลื่อนออกนอกทางแห่งพรหมจรรย์ที่ทรงแสดงไว้ให้อย่างแน่แท้”จากคำพิพากษาคดีธรรมคดีหนึ่ง

หนุ่ม กรรชัย โพสต์ธรรมะเดือด ถ้ายังเป็นปุถุชน อย่าเที่ยวสั่งสอนคนอื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *