News

‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ ขุมทรัพย์มโหฬาร

ประธานสภาขุมทรัพย์มโหฬาร!
อาณาจักร ‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ อยู่ในการเมืองไทยมานานกว่า 40 ปี

ใครที่เป็นคอการเมือง จะรู้จัก “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” หรือ “วันนอร์” นักการเมืองไทยที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนาน เรียกได้ว่า วันเนอร์ เข้าสู่สนามการเมืองได้ตั้งแต่ปี 2522

 

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองมาหลายตำแหน่ง ทั้งตำแหน่งประธานรัฐสภาพ ไปจนถึงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี รวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ต้องบอกเลยว่าก่อนที่ “วันนอร์” จะเข้าสู่สนามการเมืองนั้น เขาเคยเป็นอาจารย์มาก่อน

 

ข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา และสำนักงานคณะรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รายงานว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยพบว่ามีทรัพย์สินรวม 14,062,656.47 บาท ไม่มีหนี้สิน

สรุปนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา และนางอัสนา วัฒนาทร คู่สมรสมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 44,985,766.43 บาท โดยทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินฝาก ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะแล้ว

ยังได้แจ้งเอาไว้เป็นแหวน 8 วง นาฬิกา 5 เรือน สร้อยข้อมือ 2 เส้น สร้อยคอและต่างหู 1 ชุดโดยทรัพย์สินทั้งหมดได้มาก่อนปี 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *