News

‘วันนอร์’ ใช้อำนาจ สั่งปิดประชุมทันที หลัง ‘ก้าวไกล’ เสนอให้ทวนมติ อภิปรายได้ 2 ชม.

งงกันทั้งสภา! อภิปรายไปได้ 2 ชม.
‘วันนอร์’ ใช้อำนาจประธานสั่งปิดทันที หลัง ‘ก้าวไกล’ เสนอให้ทวนมติ

บรรยากาศการประชุมสภาในวันนี้ ที่ต้องมีนัดถกกันเรื่องการยื่นแก้ไข ม.272 เรื่องอำนาจ สว.โหวตนายก แต่หลังเปิดประชุมสภาไปได้เพียง 2 ชั่วโมง
ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา ก็สั่งเลื่อนการประชุมในวันนี้ออกไป โดยก่อนจะมีการสั่งเลื่อน สส.รังสิมันต์โรม

 

เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาให้ที่ประชุมทบทวนมติในวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ไม่อนุญาตให้เสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้ที่ประชุม
พิจารณาซ้ำได้ เพราะขัดข้อบังคับข้อ 41 ซึ่งประธานวันนอร์ ได้คัดค้านการเสนอญัตติดังกล่าว โดยบอกว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

หากดำเนินการต่อไปอาจทำให้มีปัญหาในภายหลัง ขณะที่ สส.รังสิมันต์ และ สส.ก้าวไกล อีกส่วนหนึ่ง ลุกมาคัดค้าน แต่ประธานวันนอร์ ยังยืนยันเหมือนเดิม
จนกระทั่ง นพ.ชลน่าน สส.และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลุกมาอภิปรายสนับสนุนพรรคก้าวไกลว่า “ประธานไม่มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัย เมื่อสมาชิกเสนอญัตติ

รับรองถูกต้อง สภาต้องพิจารณา จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ” สุดท้าย ประธานวันนอร์จึงอนุญาตให้เสนอญัตติได้ และดำเนินการต่อไป จากนั้น


สว.สมชาย แสวงการ ได้เสนอญัตติว่า การเสนอญัตติให้ทบทวนมติ เป็นญัตติที่ไม่ชอบ ไม่สามารถเสนอได้ จากนั้นประธานได้อนุญาตให้สมาชิกได้ลุกขึ้น

มาอภิปรายแสดงความเห็นต่อการเสนอญัตติทั้ง 2 ฝ่าย หลังใช้เวลาอภิปรายอยู่ประมาณ ครึ่งชั่วโมง ประธานวันนอร์ ก็ได้สั่งปิดประชุม โดยเลื่อนการพิจารณา
วาระนี้ออกไป ก็ทำให้วาระแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เลิกอำนาจ สว.ในการเลือกนายกฯ หรือ ปิดสวิตซ์ สว.ไม่สามารถเข้าสู่การพิจารณาในวันนี้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *