News

“หนุ่มคนจริง” ตอกหน้า “ช่อ พรรณิการ์” โดนตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีพ ผมขอพูดตรงๆ คำเดียวสั้นๆ ทำชาวเน็ตกดถูกใจเพียบ

“หนุ่มคนจริง” ตอกหน้า “ช่อ พรรณิการ์” โดนตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีพ ผมขอพูดตรงๆ คำเดียวสั้นๆ ทำชาวเน็ตกดถูกใจเพียบ

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *