News

นายกฯเศรษฐา ประกาศชัด เงินดิจิทัล 10,000 บาท ไม่ให้ซื้อของออนไลน์!

จากกรณีเงินดิจิทัล 10,000 บาท หรือ Digital wallet 10,000 บาท เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนของพรรคเพื่อไทย ที่ใช้หาเสียงในช่วงเลือกตั้งของปี 2566 โดยมีเป้าหมายที่จะกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ สำหรับประชาชนทุกคนอายุ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงนโนบาย เงินดิจิทัล 10,000 บาท ในการขึ้นพบกับชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา

นายเศรษฐา ได้เผยว่าเรื่องนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทนั้น ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล เพราะเชื่อว่าประเทศต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งในอดีตไทยเจอทั้งปัญหาเศรษฐกิจและโควิด เราใช้นโยบายประชานิยมเอาเงินใส่กระเป๋าประชาชนในปริมาณที่น้อย และไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ควรจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เงินดิจิทัล 10,000 บาท จะจำกัดระยะทางการใช้ตามพิกัดที่ระบุไว้ในบัตรประชาชน อยู่หนองบัวลำภูก็ต้องใช้ที่นั่น อยู่ กทม.ก็ต้องใช้ที่นั่น และจำกัดระยะเวลาการใช้ 6 เดือน

ส่วนประเภทสินค้าก็ถือมีความสำคัญ ดังนั้นจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับอบายมุขและสินค้าออนไลน์ไม่ได้ เพราะจะไม่ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *